pvda rood zwart201 62kopie

Vergaderdata van het bestuur.

BestuurDe bestuursvergaderingen zijn in principe toegankelijk voor leden, vangen om 19:30 uur aan en vinden bij diverse leden thuis of op het gemeentehuis plaats. Indien u aan wil schuiven check dan even bij Edward (M 065-5694484) waar de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvindt, indien dat hieronder niet is vermeldt.
De Algemene Leden Vergaderingen vinden in principe altijd plaats in de Achterkamer van de Bowlingbaan in Overhees.
Het Bestuur vergadert bijna maandelijks m.u.v. van de zomervakantie periode, de vergaderdata in het najaar 2017 zijn voorlopig als volgt:
Dinsdag 27 februari Draailier 89 Soest
Dinsdag 10 april ALV in bowling centrum Overhees
Dinsdag 24 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 28 augustus

Taken van het bestuur.

  1. Het afdelingsbestuur bestuurt de afdeling . Zij regelt alle zaken betreffende de leden. D.w.z. organisatie van vergaderingen, nail the staff meeting just rightwaaronder twee verplichte. De belangrijkste is de Algemene Ledenvergadering die elk jaar in het eerste kwartaal gehouden wordt en waarin het bestuur gekozen c.q benoemd wordt.
  2. Het bestuur beheert het geld. Uiteraard via een begroting die door de leden is goedgekeurd.
  3. Het bestuur controleert de fractie. Allereerst via het collegeprogramma als dat ondertekend is. Vervolgens via het eigen verkiezingsprogramma. Ook hier geldt weer, alleen met toestemming van de leden.
  4. Het bestuur is met twee leden vertegenwoordigd in het Gewest, momenteel zijn Han van Marwijk en Adem Başkaya de afgevaardigden voor de PvdA Soest/Soesterberg in het Gewest. Hier worden Provinciale zaken besproken, maar ook Landelijke en eventueel plaatselijke zaken die meer gemeenten betreft.
  5. Wil Stekelenburg en Ad Witlox zijn de twee vertegenwoordigers bij het Landelijk congres. Dit aantal is afhankelijk van het leden aantal.
  6. Het bestuur vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Dat gebeurt bij een bestuurslid thuis, maaltijden gebruiken we niet en de gastheer regelt de drankjes. Zoals u ziet zijn er weinig bestuurskosten.
  7. Het bestuur bepaalt de vergaderdata een jaar vooruit. Normaal gesproken wordt dan het vergaderrooster van het komende jaar vastgesteld.
  8. Samenwerking bestuur en fractie. Dit gebeurt o.a. door het vast bezoeken van de fractievergaderingen door een bestuurslid.