pvda rood zwart201 62kopie

Vergaderdata fractie voorjaar 2018.

De fractievergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis.
De planning voor de vergaderingen in het najaar 2017 is als volgt en de voorlopige vergaderdata voor het voorjaar 2018 staan daar onder:

maandag 26 maart (nieuwe fractie)

maandag 9 april

maandag 16 april

maandag 28 mei

maandag 4 juni (reserve)

maandag 11 juni

maandag 18 juni

maandag 2 juli

Kalender 2018