pvda rood zwart201 62kopie

Reactie PvdA affaire Staringlaan.

Staringlaan nieuwbouw

De afgelopen dagen is er veel gesproken en geschreven over het aftreden van wethouder Witte.
Het is logisch, dat dit nieuws veel aandacht krijgt, en het leek mij een goed idee om een korte reactie te geven op wat er daadwerkelijk is gebeurd tijdens de raadsvergadering.
U zult begrijpen, dat wij als PvdA, na 10 jaar praten over ons voorstel om voor starters te bouwen aan de Staringlaan, dit plan voor betaalbare woningen nog altijd uitermate belangrijk vinden voor Soest, gelet op het grote tekort hieraan en de beperkte bouwmogelijkheden. Uiteraard nadat de vondsten zorgvuldig zijn opgegraven en verplaatst.
Voor de ronde vergadering van donderdag 6 februari 2014 werden wij geconfronteerd met een brief van GGS, die in de buurt van de Staringlaan was verspreid. De omwonenden werden opgeroepen om naar de raadsvergadering te komen om tegen de bouw te pleiten.
Later bleek, dat wethouder Witte de initiator was en zelf de brief had geschreven en laten verspreiden.
In onze optiek hoor je, als verantwoordelijk wethouder voor een bouwplan, terughoudend te handelen in dit soort situaties. Zeker met de wetenschap, dat dit plan ooit unaniem door de raad was aangenomen. De taak van de wethouder is o.a. om de nota's van de raad uit te voeren en zeker niet daartegen actie te voeren. Zo hoort het ook in een duaal stelsel, zoals wij dat in Nederland kennen.
Tijdens de raadsvergadering van 13 februari hebben wij als PvdA vragen gesteld over de betrokkenheid van wethouder Witte bij die brief.
Hij had alle kans om toe te geven, dat hij betrokken was en had zich kunnen excuseren voor zijn manier van handelen. Als hij dat had gedaan, was hij nu nog steeds wethouder geweest. Integendeel, de heer Witte gaf aan, dat hij er niets mee te maken had en zijn partij dit als actie voor de verkiezingen deed. Hij ontkende zijn betrokkenheid, terwijl hij zelf de initiator was!
Deze leugen was dan voor ons de reden om dit met andere fracties te bespreken, bijna iedereen was het over eens dat iemand als wethouder niet moet liegen over wat hij heeft gedaan. Vanwege het verstrekken van onjuiste informatie aan de raad is er vervolgens een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend door vijf partijen.
Wethouder Witte kwam daarna met een verklaring, dat hij dat allemaal als lijsttrekker had gedaan en als wethouder had ontkend.
Die verklaring was zwak en daarom geen reden om de motie tegen hem in te trekken. Toen bleek dat een grote meerderheid van de raad de motie zou steunen, heeft wethouder Witte de stemming over de motie niet afgewacht en zelf zijn ontslag ingediend.
Voor alle duidelijkheid wil ik hierbij aangeven, dat dit niets met de verkiezingen te maken had, als dit 3 jaar geleden was gebeurd, hadden wij hetzelfde gedaan.
Het gaat in deze niet om hoe de informatie is gelekt over zijn rol, maar wat hij heeft gedaan!
Wij gaan ervan uit dat de mensen die de democratie en het fatsoen in de politiek een warm hart toe dragen zullen begrijpen, dat dit niet geaccepteerd kon worden.
Osman Suna
Fractievoorzitter PvdA