pvda rood zwart201 62kopie

De helft van de 150 huishoudens weigert de huurverhoging van 45 euro.

Smitsveen
De renovatie van een zevenhoog flat aan de Smitsweg staat op de tocht. De helft van de 150 huishoudens weigert de huurverhoging van 45 euro. Vanuit de PvdA Soest vinden wij dit onevenredig hoog samen met de andere huurverhogingen een te grote aanslag op het inkomen van de bewoners. Portaal zal ons inziens haar plannen moeten aanpassen.
Portaal heeft de huurverhoging van € 45,- voornamelijk gebaseerd op energiemaatregelen zoals, nieuwe HR-ketels en isolatie van de vloer van de eerste verdieping en het dak . De bewuste bewoners willen wel 7 euro meer gaan betalen voor de nieuwe, extra liften.
Volgens een woordvoerder van de bewoners wil Portaal de kleine energiemaatregelen alleen maar toepassen om huurverhoging te kunnen doorvoeren. Op alle andere aanpassingen, zoals de vervanging van keukenblokken en wc’s, mag dat niet, want dat valt onder (achterstallig) onderhoud.
De bewoners worden de komende vier, vijf jaar toch al geconfronteerd met huurverhogingen. Inclusief de 45 euro extra huurverhoging voor het energiepakket zouden de bewoners in 2018 dan 150 tot 200 euro per maand meer moeten betalen aan Portaal, gemiddeld per huishouden.
En dat wordt gezien als een te grote aanslag op de koopkracht voor mensen met middeninkomens die 1600 tot 1800 euro netto per maand verdienen en daarom geen recht hebben op huurtoeslag. Bewoners met een laag inkomen zullen keihard geraakt worden door een dergelijke huurverhoging.
‘De kosten van de energiemaatregelen zijn minimaal en ze leveren weinig op voor de bewoners. Portaal maakt er misbruik van’, aldus een woordvoerder. Deze week maken een aantal bewoners een rondje langs de gehele flat om met alle huurders te praten over de weigering van Portaal om haar plannen aan te passen. Vanuit de PvdA zal ik hier ook bij aanwezig zijn. De kans is reëel dat de renovatieplannen van Portaal op de tocht komen te staan. De woningcorporatie heeft de instemming van 70 procent van de bewoners nodig om de plannen uit te kunnen voeren.
Mogelijk zal er vanuit de bewoners aangedrongen worden op een eenvoudigere renovatieplan zonder de grootschalige energiemaatregelen.
Adem Başkaya