pvda rood zwart201 62kopie

Raadsvergadering van 16 oktober en de inbreng van de PvdA.

PvdA fractie logoHet was een lange vergadering met tal van onderwerpen. De PvdA steunde het voorstel om aan Radio Soest een zendmachtiging toe te kennen i.p.v. aan RTV Soest. Dit vanwege o.a. Het grote aantal vrijwilligers en de geworteldheid in de Soester samenleving.
De PvdA legde de vinger op de zere plek over het punt of Radio Soest nu wel of niet indirecte subsidie ontvangt voor de huisvesting en bijbehorende lasten. Na een warrige discussie, wat nou indirecte subsidie is en of dat wettelijk mag, stemde de PvdA tegen een motie van VVD, D'66, CDA, en Soest 2002 om de indirecte subsidie aan Radio Soest met ruim 6.000 euro te verlagen.
Een ander agendapunt was de modelverordening WMO? Een grotendeels standaardverordening van de VNG lag voor. Het College zou dan nadere beleidsregels kunnen opstellen zonder inbreng van de Raad. Mede door de inbreng van de PvdA zegde het College toe om die nader op te stellen beleidsregels, zoals over de eigen bijdrage, kwaliteit van de voorzieningen, clientondersteuning, deze eerst voor te leggen aan de Raadcommissie en de WMO en tijdens een informatieavond voor de Raad, alvorens ze worden vastgesteld.
Naar aanleiding van vraag van de PvdA m.b.t. de verordening jeugd en het dreigen met een amendement, zegde de wethouder toe om na drie jaar te evalueren.
Verder stemde de PvdA als enige tegen het regionaal afvalbeleidsplan, omdat het te belastend zou zijn voor de burger en vanwege het verplicht stellen van een soort pasjessysteem. De wethouder ontkende, dat een pasjessysteem zou worden gehanteerd. We zullen zien!
Daarna vond in de Raad een debat plaats over de taakstelling Sport, besluitvorming vindt later plaats.
Tot zover de Raad van 16 oktober.
Ad Witlox