pvda rood zwart201 62kopie

Zorggeld naar de renovatie van de Wieksloterweg.

PvdA fractie logoUit de najaarsnota 2014 blijkt dat de gemeente Soest € 980.000,- euro overhoudt ,uit het WMO budget. In dezelfde najaarsnota wordt vervolgens voorgesteld om € 748.000,- euro van de meevallers aan de renovatie van de Wieksloterweg te besteden. De gemeente Soest voert een beleid waarbij stenen voorrang hebben op de mensen en de menselijke maat.
De renovatie van de Wieksloterweg zou ruim € 1.000.000,- moeten gaan kosten. Bij de raadsvergadering van komende donderdag is een voorstel van het college om dit bedrag beschikbaar te stellen. Niemand ontkent dat deze weg aangepakt moet worden, maar wij vinden het onverantwoord om in een tijd van 30% tot 40% bezuinigingen op ouderenzorg, thuiszorg en de jeugdzorg, zoveel extra geld aan wegen te besteden.
Het college betoogt dat het geld voor de renovatie niet bij het WMO budget vandaan komt, maar uit de algemene reserve. Het overschot op WMO budget en andere sociale zaken gaat daarmee echter via een omweg aan de Wieksloterweg besteed worden. Dus het bekende vestzak, broekzak verhaal, wat voor verhaal het college ook mag houden.

Het komt nu al enkele jaren voor dat de gemeente Soest vele tonnen over houdt op voornamelijk het budget van de individuele verstrekkingen WMO. Er wordt jaarlijks teveel begroot of de regels worden strenger, waardoor de burgers geen beroep op kunnen doen. Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld de bijstand of armoedebestrijding. Als reden hiervoor wordt vaak gegeven dat het huidige budget voldoende voorziet in de behoefte van de Soester bevolking.
Als PvdA hebben wij hier een andere mening over, wij vinden dat er een te streng en wellicht foutief beleid gevoerd wordt. Ook wordt er geen reserve opgebouwd voor de toekomst. Wanneer de gemeente de komende jaren minder geld krijgt voor de WMO kan het zo maar zijn dat oudere hulpbehoevenden geen recht op noodzakelijke hulpmiddelen krijgen, omdat er geen geld is en het recht erop aanzienlijk wordt aangescherpt.
De prioriteit moet liggen bij het verkeersveilig maken van wegen, zegt het college. Er is een reserve onderhoud wegen, dat juist bestemd is voor de aanpak van de situatie zoals op de Wieksloterweg. Dat er daarvoor geen geld is, blijft een probleem waar wij als Raad iets mee moeten doen, maar niet op deze manier het verkeersprobleem oplossen.
Daarnaast in een tijd waarin mensen moeite hebben om de maandelijkse huur te betalen of waarin hulpbehoevenden minder uren aan thuiszorg krijgen onverantwoord. Het krijgen van een ruime voldoende (i.p.v. goed) voor onze Soester wegen zou in deze ook niet slecht zijn. Het geld voor WMO, of het nu voor huishoudelijke zorg voor ouderen of voor individuele verstrekkingen voor gehandicapten is, is door de Rijksoverheid niet voor niets voor deze doeleinden bestemd en niet voor het onderhoud van wegen. Daarom zullen wij ook tegen het raadsvoorstel stemmen.
Als PvdA willen wij dat de overschotten op zorggelden in een reserve worden opgespaard, zodat straks tegenvallers beter opgevangen kunnen worden. Ons eerdere verzoek bij de begroting, om de bufferreserve niet te gebruiken voor dekkend maken van de begroting, maar juist in zijn geheel voor de zorg te behouden, kreeg geen steun bij het college.
Wij doen daarom dan ook via deze weg, een oproep aan mensen die menen recht te hebben op welke vorm van WMO ondersteuning dan ook dit bij de PvdA Soest te melden.

Osman Suna
Fractievoorzitter