pvda rood zwart201 62kopie

Osman Suna botst met wethouder Van Berkel over Wieksloterweg.

Wieksloterweg 1De agenda van de vergadering van de Raad van donderdag 18 december werd ingekort omdat de burgemeester wegens ziekte niet aanwezig was. Daarom werd de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening aangehouden tot de vergadering van januari.
Het belangrijkste agendapunt deze keer was het voorstel van het college om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Wieksloterweg. Het College wil dat financieren uit het overschot op de lopende rekening. Dat overschot wordt vooral veroorzaakt door aanzienlijk lagere uitgaven aan de voorzieningen in het kader van de WMO. Minder zorg dus. Wij pleiten er al jaren voor om deze overschotten in een bestemmingsreserve te stoppen, zodat we de bezuinigingen van de decentralisaties een beetje kunnen gaan opvangen. Reden voor Osman om scherpe kritiek op dit beleid van het College te uiten. Wethouder Van Berkel was daar op haar beurt niet van gecharmeerd. Feit blijft dat het geld dat we op de WMO besparen wordt uitgegeven aan asfalt. Reden om expliciet tegen dit voorstel te stemmen!! Het leek even of collegepartij VVD ook tegen het voorstel zou gaan stemmen omdat er onvoldoende rekening was gehouden met provinciale subsidies. De collegepartijen zitten echter al zo aan elkaar vast in het programma, dat daar geen sprake van kon zijn. Het dualisme in de gemeentepolitiek in Soest is daarmee ver te zoeken! Voor het overige stonden er geen spannende zaken op de agenda. Het bestemmingsplan Van Weedestraat 62 werd met grote meerderheid aangenomen. Wij hebben nadrukkelijk bepleit dat het college zich aan de norm voor sociale woningbouw moet houden. Eigenlijk ook bij dit soort projecten. Na de Kerstperiode hebben we een afspraak met de wethouder om over sociale woningbouw te praten. Bij de najaarsnota waren de tegenstemmers van het plan voor de Wieksloterweg het ook niet eens (logisch) met dit deel van de najaarsnota.
Een goede jaarwisseling gewenst!!
Hans Redeker