pvda rood zwart201 62kopie

Vragen tijdelijk stopzetten van de renovatieproject Portaal.

PvdA fractie logoGeachte College,
Woningcorporatie Portaal is nu al ruim 6 maanden bezig met de renovatie van 540 woningen in het Smitsveen en de Engh. De fractie van de PvdA heeft diverse keren signalen ontvangen over zaken die niet goed lopen. Naar aanleiding daarvan hebben wij in februari schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarbij er gevraagd werd om in te grijpen zodat het welzijn en de veiligheid van de Soester burgers gegarandeerd zou zijn.
In de laatste weken zijn er veel meer problemen naar voren gekomen. De problemen die bewoners hebben, zijn tijdens een bewonersavond op woensdag 10 juni duidelijk naar voren gekomen. Portaal gaf aan hiervan geschrokken te zijn en tijdens een tweede bijeenkomst op 17 juni is er in overleg met de bewonerscommissie beterschap beloofd. Desondanks moet er geconstateerd worden dat een aantal kwesties omtrent de veiligheid en het welzijn van de burgers nog steeds niet gewaarborgd is. Naar aanleiding van uw bericht van vanmiddag begrijpen wij dat er na 6 maanden van onveilige situaties op vrijdag 26 juni een tijdelijke bouwstop is ingesteld.
Dit wetende, heeft de PvdA fractie de volgende vragen:
1. Is het juist dat u met het instellen van een tijdelijke bouwstop onze zorg betreffende de veiligheid en het welzijn van de burgers deelt?
2. Welke gevolgen heeft de bouwstop voor de bewoners, waar er nu in de woning gewerkt wordt en er dus niet in de woning gewoond kan worden?
3. Waarom heeft het college niet veel eerder ingegrepen? Op welke manier is er sinds het begin van de renovatie toezicht gehouden door gemeentelijke bouw- en woningtoezicht?
4. In het bericht naar de raad geeft het college aan dat er op eerdere momenten controles zijn uitgevoerd en dat er tijdens deze controles geen situaties waren, die de voortgang van de renovatie belemmerden. Dit terwijl de verschillende onvolkomenheden ook voor 25 juni door bewoners zijn geconstateerd en voor een deel gefotografeerd.
Vragen:
Op welke data hebben deze inspecties plaatsgevonden?
Zijn er rapporten opgemaakt van de eerdere inspecties?
5. Is er voldoende capaciteit voor handhaving om goed de controles te kunnen uitvoeren nu en in de nabije toekomst op de bouwplaatsen?
6. Op welke wijze gaat de gemeente, samen met de bouwinspectie de renovatie projecten in de komende tijd controleren?
 
Hoogachtend,
De PvdA fractie