pvda rood zwart201 62kopie

Vragen over de ontwikkelingen bij TSN Thuiszorg.

PvdA fractie logoGeacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving van afgelopen dagen en de informatie die wij hebben gekregen, maken wij ons zorgen omtrent de ontstane situatie bij TSN Thuiszorg.
Er bestaat een kans dat TSN failliet kan gaan, wat ook gevolgen kan hebben in onze gemeente. TSN heeft ook cliënten en medewerkers in Soest, maar er is onduidelijkheid over de gevolgen van een eventuele faillissement.
Als PvdA fractie willen wij u daarom de volgende vragen voorleggen:
1. Hoe groot is het aandeel van TSN in de gemeente Soest?
2. Hoeveel medewerkers werken er namens TSN in Soest?
3. Hoeveel cliënten maken gebruik van thuiszorg via TSN?
4. Wat zullen de gevolgen van een faillissement zijn voor de cliënten en medewerkers in Soest?
5. Welke stappen gaat het college nemen om de continuïteit van de thuiszorg in Soest voor cliënten van TSN te garanderen?

Namens de PvdA fractie,
Osman Suna
Fractievoorzitter