pvda rood zwart201 62kopie

Schriftelijke vragen muizenplaag en gevaar volksgezondheid woningen Portaal.

PvdA fractie logoGeacht College,

Onze fractie is benaderd door vele verontruste bewoners uit de pas gerenoveerde flats (Smitsveen) van woningcorporatie Portaal. Hierbij heeft men aandacht gevraagd voor zaken rondom gevaren voor de volksgezondheid van hen als bewoners en huurders van woningen van woningcorporatie Portaal. Bij de renovatie van de Smitsveen flats heeft Portaal ervoor gekozen om plateau verhogingen op de galerijen te plaatsen. Dit in plaats van het behandelen van de betonnen galerij. Door de plaatsing van de plateau’s ontstaat er een verhoging van de galerij van ongeveer 13cm – 15cm. Echter heeft de woningcorporatie samen met het bouwbedrijf bij de verhogingen een halve maatregel genomen. De voor en achterkant van de verhoging hebben een ruime speling waardoor er water onder de plateau blijft liggen. Tevens zijn de hemelwaterafvoerbuizen en de roostertjes op de verschillende verdiepingen tijdens de renovatie vies achtergelaten, waardoor het water niet goed weg kan en dus onder het plateau blijft. Na vele maanden is het gevolg van deze maatregel dat er een muizenplaag ontstaan is, met ook ratten die waargenomen zijn.
GGD Nederland geeft op haar site over muizenplagen aan dat een dergelijke klein beestje door zelfs een kleine opening van 0,5 tot 1 cm heen kan. Muizen kunnen voor infecties en virusbesmettingen bij mensen zorgen. Dit is een duidelijke gevaar voor de volksgezondheid. Door de verhoging op de galerijen kunnen de muizen nu ook bij de deuropeningen van de woningen, waardoor ze bij een open deur in de woningen van bewoners komen. Woningcorporatie Portaal heeft in de eerste week van januari in haar nieuwsbrief deze muizenplaag ook toegegeven en hierbij aangegeven dat zij dit gaan bestrijden ( zie bijlage). Hierbij geeft men vervolgens de zelfde adviezen richting de bewoners voor het bestrijden van die plaag als dat de GGD dat doet. Echter wil Portaal niets maar dan ook niets doen aan het dichten van de spelingen van de plateau’s. Ook vergeet zij hierbij haar eigen verantwoordelijkheid te benoemen. Dit vanuit kostenoverwegingen.
Als bijlage bij deze vragen sturen wij diverse kleurenfoto’s mee om een betere illustratie van de feitelijke situatie te geven.
De PvdA fractie vindt deze situatie zeer en zeer zorgwekkend en een gevaar voor de gezondheid van bewoners. Gezien de gevaarlijke situatie hebben wij de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er een muizenplaag met ook waargenomen ratten zijn in de gerenoveerde Smitsweg flats?
  2. Kan het college aangeven wat de verantwoordelijkheden vanuit de gemeente zijn in het kader van volksgezondheid (op dit gebied) en de waarborging hiervan bij haar inwoners?
  3. Wat gaat het college eraan doen om de gezondheid van de bewoners in de wijk te garanderen?
Ondanks de toezegging tot bestrijding is er geen zichtbare actie geweest voor de bewoners en is de oorzaak van het probleem niet aangepakt. Namelijk de plateauverhogingen en de spelingen die aanwezig zijn. Hier wil Portaal niets aan doen. Immers de muizenplaag zal blijven zolang de oorzaak niet aangepakt wordt.
  4. Is het college bereid om woningcorporatie Portaal te dwingen om de spelingen tussen de plateau’s en de woningen dicht te maken? De woningcorporatie heeft een dergelijke methode ook gebruikt bij de renovatie van de flat op de Weegbreestraat. Het is dus mogelijk!
  5. Welke andere maatregelen kan de gemeente nemen om de muizenplaag en de waargenomen ratten aan te pakken?

De PvdA fractie