pvda rood zwart201 62kopie

De helft van de 150 huishoudens weigert de huurverhoging van 45 euro.

Smitsveen
De renovatie van een zevenhoog flat aan de Smitsweg staat op de tocht. De helft van de 150 huishoudens weigert de huurverhoging van 45 euro. Vanuit de PvdA Soest vinden wij dit onevenredig hoog samen met de andere huurverhogingen een te grote aanslag op het inkomen van de bewoners. Portaal zal ons inziens haar plannen moeten aanpassen.
Portaal heeft de huurverhoging van € 45,- voornamelijk gebaseerd op energiemaatregelen zoals, nieuwe HR-ketels en isolatie van de vloer van de eerste verdieping en het dak . De bewuste bewoners willen wel 7 euro meer gaan betalen voor de nieuwe, extra liften.
Volgens een woordvoerder van de bewoners wil Portaal de kleine energiemaatregelen alleen maar toepassen om huurverhoging te kunnen doorvoeren. Op alle andere aanpassingen, zoals de vervanging van keukenblokken en wc’s, mag dat niet, want dat valt onder (achterstallig) onderhoud.
De bewoners worden de komende vier, vijf jaar toch al geconfronteerd met huurverhogingen. Inclusief de 45 euro extra huurverhoging voor het energiepakket zouden de bewoners in 2018 dan 150 tot 200 euro per maand meer moeten betalen aan Portaal, gemiddeld per huishouden.
En dat wordt gezien als een te grote aanslag op de koopkracht voor mensen met middeninkomens die 1600 tot 1800 euro netto per maand verdienen en daarom geen recht hebben op huurtoeslag. Bewoners met een laag inkomen zullen keihard geraakt worden door een dergelijke huurverhoging.
‘De kosten van de energiemaatregelen zijn minimaal en ze leveren weinig op voor de bewoners. Portaal maakt er misbruik van’, aldus een woordvoerder. Deze week maken een aantal bewoners een rondje langs de gehele flat om met alle huurders te praten over de weigering van Portaal om haar plannen aan te passen. Vanuit de PvdA zal ik hier ook bij aanwezig zijn. De kans is reëel dat de renovatieplannen van Portaal op de tocht komen te staan. De woningcorporatie heeft de instemming van 70 procent van de bewoners nodig om de plannen uit te kunnen voeren.
Mogelijk zal er vanuit de bewoners aangedrongen worden op een eenvoudigere renovatieplan zonder de grootschalige energiemaatregelen.
Adem Başkaya

Reactie PvdA affaire Staringlaan.

Staringlaan nieuwbouw

De afgelopen dagen is er veel gesproken en geschreven over het aftreden van wethouder Witte.
Het is logisch, dat dit nieuws veel aandacht krijgt, en het leek mij een goed idee om een korte reactie te geven op wat er daadwerkelijk is gebeurd tijdens de raadsvergadering.
U zult begrijpen, dat wij als PvdA, na 10 jaar praten over ons voorstel om voor starters te bouwen aan de Staringlaan, dit plan voor betaalbare woningen nog altijd uitermate belangrijk vinden voor Soest, gelet op het grote tekort hieraan en de beperkte bouwmogelijkheden. Uiteraard nadat de vondsten zorgvuldig zijn opgegraven en verplaatst.
Voor de ronde vergadering van donderdag 6 februari 2014 werden wij geconfronteerd met een brief van GGS, die in de buurt van de Staringlaan was verspreid. De omwonenden werden opgeroepen om naar de raadsvergadering te komen om tegen de bouw te pleiten.

Lees meer

PvdA wil groter aanbod huurwoningen,

Huurwoningen
De Partij van de Arbeid wil de kans op het vinden van een huurwoning vergroten. Het aantal verhuizingen in de sociale huursector is historisch laag, zowel binnen de sociale huursector als de uitstroom naar de vrije huur- en koopsector. Daarom stelt de PvdA voor de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen en het eenvoudiger te maken om woningen in de vrije sector te verhuren.
De huurmarkt zit vast. Daar zijn een aantal oorzaken voor. Europese regelgeving maakt het onmogelijk om woningen toe te wijzen aan inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro. Er worden daarnaast te weinig huurwoningen in de vrije huursector gebouwd door particuliere investeerders. En het krijgen van een hypotheek is voor velen steeds moeilijker geworden.
Het gevolg is dat de doorstroming op de woningmarkt stokt. Sociale huurwoningen komen niet vrij, dus de wachtlijsten blijven groeien. De PvdA wil hier een einde aan maken met de volgende maatregelen:
  • De Europese inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen wordt de komende vijf jaar verhoogd tot 43.000 euro.
  • Nieuwe huurwoningen die de komende vijf jaar in de vrije sector worden gebouwd, mogen altijd in de vrije sector verhuurd worden, ongeacht hun WOZ-waarde.
  • Starters met een inkomen boven de 34.000 euro en onder de 43.000 euro ontvangen een tijdelijk huurcontract van vijf jaar. Daarna wordt afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen van de huurder bepaald of deze nog recht heeft op een sociale huurwoning.

Lees meer

Bijdrage PvdA Algemene Beschouwingen 2014.

Geachte voorzitter, collega raadsleden, dames en heren,PvdA fractie logo
Somberheid is de teneur van dit moment. Men is somber over het weer, somber over veranderingen, somber over werk, somber over de politiek, kortom somber over de toekomst in Nederland en in Soest is het nog somberder.
Een bijkomend probleem in onze gemeente is dat het college dit sombere beeld als het ware ontkent door veel geld in discutabel beleid te steken of in te stemmen met grote risico's in projecten zoals het Hart van de Heuvelrug en hiermee een volgend college met flinke problemen opzadelt.

Lees meer