pvda rood zwart201 62kopie

Verdeling portefeuilles en woordvoerderschap.

PvdA fractie logo

De eerstgenoemde is ook woordvoerder in de ronde en ontmoeting; fractieleden voeren woord in de Raad.
De tweede bereidt de stukken voor de fractievergadering altijd mee voor.
 

Onderwerp

Naam

Veiligheid

Adem, Ad, Rosella

Verkeer en vervoer

Hans, Ad, Rosella

Economie

Adem, Hans

Natuur en milieu

Hans, Adem

Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Ad, Hans

Onderwijs

Adem, Hans

Zorg en welzijn

Ad, Adem, Han, Rosella

Jeugdzorg

Adem, Ad, Rosella

Sport

Hans, Adem,  Rosella  

Recreatie, kunst en cultuur

Ad, Adem, Rosella (cultuur)

Bestuurlijke taken en grote projecten

Adem, Ad

HvdH

Gekoppeld aan waar het over gaat, economie doen Adem en Hans

Inhoud: Adem, Ad

Masterplan

Idem Ad, Hans

Winkelcentrum soest zuid

Idem Adem, Hans

Ossendam/soest zuid

Idem Hans, Ad

Algemeen: financien

Adem Ad