pvda rood zwart201 62kopie

Ombudsteam

LokettenDe doelstelling is om inwoners, al of niet lid van de PvdA, wegwijs te maken in de wirwar van regels en loketten, die op verschillende terreinen werkzaam zijn. 
Een lokaal Ombudsteam (LOT) van de PvdA is op lokaal niveau zichtbaar en betrokken, en helpt mensen met concrete problemen op het moment dat ze zelf geen oplossing zien door inhoudelijke ondersteuning en/of doorverwijzing. 
Meer specifiek richten we ons ook op de veranderingen in de zorg en de effecten daarvan. Dat betekent dat wij willen weten of er keukentafel gesprekken zijn geweest, welke nu plaatsvinden, om te kijken naar de situatie van de hulpbehoevende, waaruit moet blijken welke zorg een persoon nodig heeft.

 

 • Is men tevreden over de manier hoe het gesprek is gegaan?
 • Is men van mening, dat men onvoldoende is geholpen?
 • Is voor de persoon in kwestie hulp ten onrechte stopgezet?
 • Zijn er andere zaken waar men ontevreden over is en denkt hij/zij wel recht te moeten hebben in de nieuwe situatie, maar laat de gemeente dat na?
 • Is men van mening dat zijn/haar situatie zo schrijnend is, dat er anders naar de situatie gekeken moet worden, dan de regelgeving en richtlijnen van de gemeente?

Het gaat de PvdA er om, dat niemand in de kou komt te staan, of beter gezegd tussen wal en schip beland.

Wij zullen vanuit de PvdA proberen te achterhalen of iemand ten onrechte zorg is ontnomen, anders dan de afspraken en regels die zijn gesteld. Ook de veranderingen in de Participatiewet en de beperkingen, die deze met zich meebrengt, hebben onze aandacht.

 • Is het zo dat er ten onrechte geen uitkering wordt toegekend of te lang over een behandeling van een aanvraag wordt gedaan?
 • Is men van mening, dat de ambtenaren de persoon in kwestie niet juist hebben geholpen?

Laat het ons weten, zodat het door ons kritisch bekeken kan worden, indien nodig wordt dit in de fractie besproken .

 • Heeft iemand problemen met werk vinden?
 • Is de begeleiding vanuit arbeidsbureau of gemeente onvoldoende?
 • Heeft men behoefte aan een deskundige, die hem/haar begeleid om gericht werk te zoeken?

Daarvoor kunnen ze ook bij ons terecht, zodat het ombudsteam ze kan verwijzen naar de juiste organisatie voor hulp of de fractie aan het werk zet om uit te zoeken, waarom de ondersteuning vanuit de gemeente niet goed is en of daar iets aan gedaan kan worden.

Behoefte aan betaalbaar wonen.

 • Is men al langer dan 3 jaar actief ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem en heeft u geen kans om een woning te krijgen?
 • Is men van mening dat er ten onrechte geen woning toegewezen wordt?
 • Is er behoefte aan betaalbaar wonen in huur of koopsector in Soest en Soesterberg?

Laat ons dat weten, wij brengen het in de raad.

Als wij uw behoefte kennen, kunnen wij daar beter op inspelen, helaas kunnen wij u niet direct aan een woning helpen, maar zullen ons inzetten om de woningmarkt in Soest beter betaalbaar en bereikbaar te maken!

Heeft ú iets te melden aan het ombudsteam, kijk dan hier.