pvda rood zwart201 62kopie

Bestuurstaken

De verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen onze afdeling van de PvdA vragen om coördinatie. Dit is de centrale taak van het bestuur. BestuurNatuurlijk is ook een goede communicatie met de fractie van belang. Ideeën worden uitgewisseld en signalen vanuit de bevolking worden doorgespeeld aan de fractie en waar mogelijk en wenselijk vertaald in concrete voorstellen. Ook het campagnevoeren hoort erbij. Belangstellenden kunnen met ons in gesprek gaan onder het genot van een kopje koffie.
De belangrijkste taken van het bestuur omvatten:
  • Het opstellen van een verkiezingsprogramma. In dit programma staat aangegeven wat de PvdA wil bereiken op bepaalde beleidsgebieden.
  • Erop toezien dat het verkiezingsprogramma uitgevoerd wordt door de fractie. Natuurlijk houden we rekening met het gegeven dat we moeten samenwerken in coalitieverband met andere partijen.
  • De inspraak van en communicatie naar onze leden waarborgen door middel van ledenvergaderingen en het informeren via de website en ons blad “Het Kompas”.
  • Nadere afstemming met andere afdelingen binnen het gewest.
  • Het vertegenwoordigen van onze afdeling op het congres van de PvdA.
  • De PvdA heeft p.m. 110 leden in haar bestand.
Jaarlijks formuleert het bestuur een werkplan, hierin is omschreven wat het bestuur wilt bereiken binnen de periode van een bepaald jaar.
Het pdfjaarverslag 2018 kunt u bekijken, wij willen dit zo zorgvuldig mogelijk handhaven.